آرزوها

آرزوهاتو یه جا یادداشت کن

و یکی یکی از خدا بخواه

خدا یادش نمیره ولی تو یادت میره

چیزی که امروز داری آرزوی دیروزت بوده